Kalkınma ajansları, kısaca,
merkezî hükümetten bağımsız bir
idari yapıda, sınırları çizilmiş bir bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını geliştirip canlandırmak amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerini tamamen veya kısmen kamunun finanse ettiği kurumlar olarak tanımlanmaktadır

Tarımsal destekleme programlarının yürütülmesine ilişkin tarım sektörüne uygulanan hibeler ve destekler (İPARD, GAP, DAP) için, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Bölgesel ve sektörel yatırımlar,

yatırım önceliklerinin belirlenmesi, yatırım maliyetleri, fizibilite,

proje, analiz konularında yatırımcılarımıza

kılavuzluk hizmeti veriyoruz.

İllere Göre Türkiye Yatırım Teșvik Haritası

Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeye ayrılmıştır.

 

Bakanlık yatırım teşvik belgesi kapsamında finansman desteği, KDV, Gümrük, Vergi, SSK primi, Emlak vergisi, Bina inşaat harç ve damga vergisi muafiyeti ile yatırım yeri tahsisi desteği vermektedir. Güncel yatırım teşvik konuları yeniden derlenmiştir. Bölgesel teşvik kalemleri ile asgari yatırım kapasite tutarları detaylı olarak yandaki haritada incelenebilir.

KOSGEB Destekleri

Detaylı KOSGEB Destekleri için Tıklayın

▸ Girişimcilik Destek Programı

▸ Genel Destek Programı

▸ İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

▸ KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

▸ AR-GE, İnovasyon Destek Programı

▸ Endüstriyel Uygulama Destek Programı

▸ KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik
     Ürün Yatırım Destek Programı

▸ Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

▸ Uluslararası Kuluçka Merkezi ve
      Hızlandırıcı Destek Programı

▸ TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve
      Pazarlama Destek Programı

▸ Stratejik Ürün Destek Programı

▸ Kredi Faiz Desteği

▸ KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri

İHRACAT DESTEKLERİ

Firmalarımızın uluslararası pazarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık / pazarlama / markalaşma süreçlerini kapsayan destekler.

YATIRIM DESTEKLERİ

Yatırım Teşvik Sistemi, Başvuru ve Başvuru Usulleri, Teşvik Araçları, Uygulamalar ve Sunumlar.

HİZMET SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

Teknik müşavirlik, sağlık turizmi, film, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektörlerinin ticaretinin desteklenmesine ve markalaşmasına yönelik destekler.

Detaylı Ekonomi Bakanlığı Destekleri için Tıklayın

Yeni Teşvik ve Destek Haberleri

© 2023  Created by