İSTANBUL Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri

2018 İSTANBUL BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve
Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar)
1 Milyon TL
14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı
ürünlerin imalatı
1 Milyon TL
31 2929 Sınai kalıp 4 Milyon TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1 Milyon TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 1 Milyon TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 Milyon TL
37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı (Ek: RG –20/1/2018-30307) 1 Milyon TL
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin
eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
1 Milyon TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 1 Milyon TLHuzurevi: 100 kişi
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 Milyon TL

Yeni Teşvik ve Destek Haberleri

© 2018  Created by