MARDİN Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri

2018 MARDİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 6. Bölge
1 0121,0122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre
hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)
500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) 500 Bin TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan
iplik ve dokuma yatırımları hariç)
500 Bin TL
5 18 Giyim eşyası imalatı 500 Bin TL
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 500 Bin TL
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar)
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 500 Bin TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 500 Bin TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 500 Bin TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 500 Bin TL
12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin imalatı 500 Bin TL
13 2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 500 Bin TL
14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı
ürünlerin imalatı
500 Bin TL
15 2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 500 Bin TL
16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı 500 Bin TL
17 2511 İç ve dış lastik imalatı 500 Bin TL
18 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri,
fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri,
çimento, hazır beton ve harç hariç)
500 Bin TL
19 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları,
kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)
500 Bin TL
20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları
hariç)
500 Bin TL
21 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım
camları hariç) çukur cam ve cam elyafı
imalatı
500 Bin TL
22 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı 500 Bin TL
23 2691.2, 2691.3, 2693.1 Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı 500 Bin TL
24 2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 500 Bin TL
25 2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı 500 Bin TL
26 2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 500 Bin TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 500 Bin TL
28 28 Metal eşya 500 Bin TL
29 2812.2, 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı
imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)
500 Bin TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı 500 Bin TL
31 2929 Sınai kalıp 500 Bin TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 500 Bin TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi 500 Bin TL
37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 500 Bin TL
38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet 500 Bin TL
39 361 Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 500 Bin TL
40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 500 Bin TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 500 Bin TL
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 500 Bin TL
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 500 Bin TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin
eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
500 Bin TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi 500 Bin TL
47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
49 Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 500 Bin TL
50 Seracılık 5 dekar

Yeni Teşvik ve Destek Haberleri

© 2018  Created by