NİĞDE Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri

2018 NİĞDE BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 5. Bölge
1 0121,0122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre
hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite
şartlarına uymayan yatırımlar
hariç)
500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi
dahil)
500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım
konuları
hariç)
1 Milyon TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan
iplik ve dokuma yatırımları
hariç)
Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım
konularında 1 Milyon TL
5 18 Giyim eşyası
imalatı
500 Bin TL
6 19 Derinin tabaklanması ve
işlenmesi
500 Bin TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer
örülerek yapılan maddelerin
imalatı
1 Milyon TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri
imalatı
10 Milyon TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin
imalatı
1 Milyon TL
19 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit,
briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)(Değişiklik:
RG-5/10/2016-29848)
1 Milyon TL
26 2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve
karışımlar
1 Milyon TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm
sanayi
1 Milyon TL
28 28 Metal
eşya
1 Milyon TL
30 29 Makine ve teçhizat
imalatı
1 Milyon TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri
imalatı
500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları
imalatı
1 Milyon TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları
imalatı
500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler
imalatı
500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan
sanayi
Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara
taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL
40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler
hariç)
1 Milyon TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
42 5510.3.01 Öğrenci
yurtları
100 öğrenci
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu
hizmetleri
500 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı
depoculuk
1 Milyon TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin
eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri
hariç)
500 Bin TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı,
huzurevi
Hastane: 500 Bin TLHuzurevi: 100 kişi
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
50 Seracılık 10 dekar

Yeni Teşvik ve Destek Haberleri

© 2018  Created by